WIZYTA DUSZPASTERSKA
 
Wizyta Duszpasterska – Kolęda. „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje”(Mt 10,40) - powiedział Chrystus do Apostołów. Polecił im również: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim”(Łk 10,5-6). Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domowego z Kościołem parafialnym a tym samym diecezjalnym i powszechnym. Kapłan, który przybywa w imieniu Kościoła, po wspólnej modlitwie, udziela wszystkim domownikom Bożego błogosławieństwa. 
  

Wizyta duszpasterska ma charakter małej liturgii sprawowanej w mieszkaniu. Dlatego stół nakrywamy białym obrusem i stawiamy na nim krzyż, świece, wodę święconą i kropidło. Dzieci przygotowują zeszyty od religii. Na stole można otworzyć księgę Pisma Św.           

    Wizytę duszpasterską rozpoczynamy  24. 11.

 2014r. od mieszkańców bloków: Bairda 10 i Bairda

 12. Początek wizyty duszpasterskiej, od

 poniedziałku do soboty, o godz. 16:00.

 Szczegółowy program wizyty duszpasterskiej jest

podawany na Mszach Św. niedzielnych i

  zamieszczany w zakładce ogłoszenia:

 http://www.parafia-mb.csd.pl/index.php/pl/news/  

      Przy stoliku z prasą, pod chórem, są do nabycia: krzyże kolędowe ze świecznikami i kropidłem na wizytę duszpasterską oraz woda święcona.

     Planowany porządek wizyty duszpasterskiej może ulec zmianie z powodu  choroby księdza lub innych okoliczności.Wirtualny spacer po NASZEJ PARAFII
Wspierają nas