OGŁOSZENIA

14.09.2014. - 24 Niedziela Zwykła - Święto PodwyższeniaKrzyża Świętego
Dodano: 13-09-2014

Składamy serdeczne podziękowania za modlitwę oraz prace porządkowe i dekoracyjne wykonane przez parafian w kościele i przy kościele przygotowujące nas do dobrego przeżycia Misji Świętych i Doby Nawiedzenia Ikony Jasnogórskiej. Były to Błogosławione, Święte Dni obfitujące w łaskę Bożą i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Na te Święte Dni zostali zaproszeni osobiście wszyscy mieszkańcy naszej Parafii. To była wielka łaska Boża, że mogliśmy uczestniczyć i przeżywać te uroczystości. Dziękujemy panu Burmistrzowi i panu Staroście za wszelką pomoc podczas Uroczystości Nawiedzenia Ikony Jasnogórskiej naszego miasta i powiatu. Dziękujemy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Grodzisku Mazowieckim oraz Dyrekcji Centrum Kultury.
Wyrazy uznania i podziękowania składamy Powiatowej Komendzie Policji w Grodzisku Mazowieckim i Straży Miejskiej za zabezpieczenie trasy procesji podczas Misyjnej Drogi Krzyżowej ulicami naszej Parafii i przybycia Obrazu Nawiedzenia. Te uroczystości były po raz pierwszy w naszej parafii. Następnych spodziewać się możemy dopiero za kilkadziesiąt lat w innych już pokoleniach.

W intencji małżeństw obchodzących kolejną rocznicę ślubu lub jubileusz, zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna w niedzielę 28 września, o godz. 13:00. Podczas Mszy św. małżonkowie składać będą dziękczynienie za otrzymane łaski i upraszać błogosławieństwo Boże na dalsze lata wspólnego życia oraz odnowią przyrzeczenia małżeńskie. Zachęcamy do uroczystego przeżywania tych rocznic w każdej rodzinie. W kancelarii przyjmujemy intencje na Mszę św.

Dziś rozpoczynamy Tydzień Wychowania pod hasłem „Wychowywać do prawdy”.  Zapraszamy rodziców i wychowawców na Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00 i adorację oraz na Mszę św. o godz. 18:00. Będziemy rozważać Słowo Boże i modlić się w intencji dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Nowy rok pracy formacyjnej rozpoczną w tym tygodniu wspólnoty i grupy istniejące w naszej parafii. Terminy spotkań znajdziemy na tablicy ogłoszeń przy kościele oraz na stronie internetowej naszej parafii.

Dla dzieci uczestniczących w niedzielnych Mszach św. zakupiliśmy gazetkę „Ziarno”. Otrzymywać ją będą dzieci, bezpośrednio po Mszy św., o godz. 11:30, przy ołtarzu, natomiast dzieci uczestniczące w pozostałych Mszach św. odbierać będą „Ziarno” przy stoliku z prasą. Wypełnioną gazetkę wklejamy do zeszytu religii pod ostatnią lekcją. Rodziców prosimy o pomoc w wypełnianiu zadania apostolskiego w „Ziarnie”. Gazetka przeznaczona jest dla dzieci szkół podstawowych. Dziś pierwszy konkurs związany z Ziarnem o 11:30.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zaprasza na Dożynki Powiatowo – Gminne, które odbędą się 21 września na Targowisku Miejskim. W programie o godz. 15 Msza św. Po Mszy św. występ zespołu Polski Łan i koncert ELENI.

Dziękujemy nowożeńcom: Małgorzacie Sobolewskiej i Łukaszowi Wacławek oraz Anecie Żyta i Mariuszowi Gipsiak za kwiaty do Kościoła a Zespołowi Dekoracyjnemu za wykonanie dekoracji kwiatowych.

W przyszłą niedzielę, po Mszach św. przedpołudniowych, będzie można nabyć zdjęcia z błogosławieństwa dzieci podczas Mszy św. w Drugim Dniu Nawiedzenia.

Dziś spotkanie wszystkich wspólnot różańcowych o godz. 16:00 w sali katechetycznej.   WESPRZYJ  ROZWÓJ  KOŚCIOŁA  i  PARAFII

   Parafianie/Ofiarodawcy

   Osoby i firmy, które chciałyby wesprzeć materialnie

   nasz Kościół, mogą przekazać pieniądze

   bezpośrednio na konto bankowe Parafii.

   KONTO PARAFII:   

  25 2030 0045 1110 0000 0004 1850  

  Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Orzeszkowej 10, 

  05-827 Grodzisk Mazowiecki. 

  Posiadanie bankowego dowodu wpłaty - w tytule 

  polecenia przelewu wpisać cel:Kultu religijnego - jest to

  podstawą do odliczenia przekazanej darowizny w

  rocznym zeznaniu podatkowym w wysokości 6%

  rocznego dochodu.  Podstawa prawna:

  2) Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

  od  osób fizycznych. /Dz.U. 2000r.Nr14 poz.176 z

  późn.zm.Roździał 6 art.26,ust.1 pkt.9b.ust.5.ust7.pkt.2

  Za każdy dar serca składam serdeczne Bóg zapłać.

                                                             Ks. Proboszcz.

    Rezerwacja terminów Mszy świętych. 

  Intencje mszalne na kolejne dni  i  miesiące

  przyjmujemy w   niedzielę  i dni powszednie, po 

  każdej Mszy świętej, w  kancelarii już z

  jedenastomiesięcznym  wyprzedzeniem.

  „Zachęcam chrześcijan, by regularnie nawiedzali Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, ponieważ jesteśmy wszyscy powołani, by trwać nieustannie w obecności Bożej dzięki Temu, który pozostaje z nami aż do końca czasów. Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to  doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!” Święty Jan Paweł II.

       Nasz kościół jest otwarty przez cały dzień, a adoracja Najświętszego  Sakramentu od  godz. 15:00 do 18:00 każdego dnia, z wyjątkiem sobót. Adorację rozpoczynamy Koronką  do Miłosierdzia Bożego, a kończymy różańcem prowadzonym przez wspólnoty. 

   Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu naszych Parafian i Gości   oraz życzę Wszystkim Bożego błogosławieństwa.   

                         Ks. proboszcz Adam Szczygielski      

  ____________________________________________________

 OŚRODEK POMOCY PARAFIALNEJ

http://www.parafia-mb.csd.pl/index.php/pl/article_constant/9 

------------------------------------------------------------------------------Koniecznie odwiedź na naszej stronie  - LINKI - 

pomóż innym lub sobie.

http://www.parafia-mb.csd.pl/index.php/pl/article_constant/5

___________________________________________________

POGRZEB  KATOLICKI

http://www.parafia-mb.csd.pl/index.php/pl/article_constant/7


Wirtualny spacer po NASZEJ PARAFII
Wspierają nas